TỪ ĐIỂN ANNAM-LUSITAN-LATINH (THƯỜNG GỌI TỪ ĐIỂN VIỆT-BỒ-LA)
(Vì mỗi trang có dung lượng lớn, xin các bạn vui lòng chờ trong giây lát khi bấm vào trang kế)
THAM KHẢO Ý KIẾN